miércoles, 29 de noviembre de 2017

Virology Journal | Home page

Virology Journal | Home page

Biomed Central

Virology Journal

Featured series

The interplay between the host and HSV-1 infection

Coronaviruses: emerging and re-emerging pathogens in humans and animals

Articles

  1. REVIEW

    The pH stability of foot-and-mouth disease virus

    Hong Yuan, Pinghua Li, Xueqing Ma, Zengjun Lu, Pu Sun, Xingwen Bai, Jing Zhang, Huifang Bao, Yimei Cao, Dong Li, Yuanfang Fu, Yingli Chen, Qifeng Bai, Jie Zhang and Zaixin Liu
    Published on: 28 November 2017

No hay comentarios:

Publicar un comentario